Cabaret Groningen 18e eeuw

Meesterteken Lucas  van Giffen1  1738-1788 Groningen

Jaarletter 7e alfabet jaarletter s 1767-1768

28cm x 28cm

Het blad is voorzien van het gedeelde familiewapen van het geslacht  Meckema Aylva tussen twee schildhoudens eenhoorns.

Hun oorspronkelijk leefgebied was rondom Witmarsum Friesland.

Een zeer rijke familie in de gouden eeuw.

De Ottema-Kingma stichting is in het bezit van een savonet met hetzelfde heraldisch wapen erop.

 

Leeuwarden, 1 oktober 2007

 

 

 

Prijs op aanvraag

 

 

 

.